aangesloten bij
De Nieuwe Oost

Wat is de Publishing Hub?

De Publishing Hub is een reeks van programma’s en (co)producties rondom kennisdeling en innovatie binnen de letteren. 

Wintertuin organiseert de Publishing Hub in nauwe samenwerking met de master Letterkunde aan de Radboud Universiteit en de faculteit voor Art & Design van ArtEZ hogeschool voor de kunsten Arnhem. 

Vanuit deze samenwerkingen initiëren we artistiek experiment en doen we onderzoek naar publicatievormen, transmedialiteit en de hybride positie van de literaire professional. Een deel van deze programma’s wordt opengesteld voor publiek tijdens onze manifestaties. Ook delen we regelmatig uitkomsten op Notulen van het Onzichtbare.

Programma's

Conversations is een reeks van internationale (online) symposia waarin we de laatste ontwikkelingen in het literaire veld inventariseren en van context voorzien. ‘The future of authorship’ is een van de thema’s die we hierbinnen onderzoeken. 

Aan de basis van dit thema ligt het onderzoeksprogramma Post-Truth Fiction, waarvoor een internationale groep makers (schrijvers, vormgevers, programmeurs,  etc)  uit  11  landen het literaire makerschap onderzocht, op zoek naar nieuwe vormen van schrijven, publiceren en het delen van ideeën.  

Wintertuin is daarnaast betrokken bij de Denktank, een interdisciplinaire onderzoeksgroep van letterenstudenten aan de Radboud Universiteit die in opdracht van organisaties, instellingen en bedrijven aan de slag gaan met maatschappelijke en artistieke vraagstukken. 

Via onze schrijfopleiding Creative Writing is Wintertuin aangesloten bij de European Assocation of Creative Writing Programmes (EACWP), van waaruit we schrijfwedstrijden, cursussen en conferenties organiseren. Ook is Wintertuin in dit samenwerkingsverband betrokken bij het project Shared Space van ArtEZ University of the arts, waarbinnen in internationaal verband, door middel van residenties en publicaties, de toekomstige rol van de auteur wordt bevraagd.

Doelen Publishing Hub

  • Onderzoek naar veranderende auteursposities;
  • Beroepsmogelijkheden creëren door middel van projecten en opdrachten;
  • Innovatie initiëren door middel van opdrachten;
  • Kennisdeling en samenwerkingen opzetten tussen de partners;
  • Internationalisering aanjagen.

Contactpersoon

Vragen? Laat het Frank weten.

frank@wintertuin.nl